Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm エンド オブ エタニティ End of Eternity Resonance of Fate 4K/HD Edition End of Eternity 4K/HD Edition
Nhà phát triển tri-Ace
Nhà phát hành Sega tri-Ace
Phát hành 25 tháng mười 2018 18 tháng mười 2018 18 tháng mười 2018
tất cả phiên bản ▾
17 tháng mười 2018 26 tháng ba 2010 16 tháng hai 2010 28 tháng một 2010
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Lịch sử thời gian Tương lai
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Steampunk
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập