Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Sega
Nhà phát hành Sega
Đang phát triển 5 tháng hai 2019 Hôm nay
Phát hành 17 tháng một 2019 17 tháng một 2019 17 tháng một 2019
tất cả phiên bản ▾
17 tháng một 2019 17 tháng một 2019 17 tháng một 2019
Trang web Trang Facebook chính thức
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập