Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
13 người 75% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Chiến thuật
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập