Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Risen 2: Темные воды
Nhà phát triển Piranha Bytes
Nhà phát hành Deep Silver Akella
Phát hành 24 tháng tám 2012 3 tháng tám 2012 31 tháng bảy 2012
tất cả phiên bản ▾
27 tháng tư 2012 27 tháng tư 2012 24 tháng tư 2012
Trang web Chính thức
Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
130 người 67% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập