Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chạy và súng
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Chết vĩnh viễn
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập