Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Cellar Door Games
Nhà phát hành Cellar Door Games
Cổng Abstraction Games
Phát hành 8 tháng tám 2019 6 tháng mười một 2018 6 tháng mười một 2018
tất cả phiên bản ▾
27 tháng năm 2015 8 tháng tư 2015 4 tháng mười một 2014 30 tháng bảy 2014 29 tháng bảy 2014 23 tháng mười 2013 15 tháng mười 2013 27 tháng sáu 2013
Trang web Trang sản phẩm GOG
Trang sản phẩm Desura
Trang sản phẩm Steam
tất cả trang web (6) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Tương thích iPad
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Yếu tố RPG Kỹ năng
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập