Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến lược lớn
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Lần lượt dựa trên
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập