Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Tương thích Linux
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Chỗ thử
Sự tồn tại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập