Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Salt and Sanctuary: Drowned Tome Edition
Nhà phát triển Ska Studios
Nhà phát hành Ska Studios
Nhà phân phối Limited Run Games Leadman Games
Cổng BlitWorks
Phát hành 30 tháng mười 2018 24 tháng tám 2018 2 tháng tám 2018
tất cả phiên bản ▾
2 tháng tám 2018 2 tháng tám 2018 13 tháng tư 2017 28 tháng ba 2017 28 tháng ba 2017 18 tháng tám 2016 17 tháng năm 2016 15 tháng ba 2016 15 tháng ba 2016
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam
Nintendo eShop product page

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Tương thích Linux
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập