Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Scourge of War: Gettysburg. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Sự kiện lịch sử Nội chiến Hoa Kỳ
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Trình diễn 3D
Quy mô hoạt động Chiến thuật
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập