Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm NICO [Tiêu đề đang làm việc] Shadow of the Colossus: В тени Колосса ワンダと巨像
Nhà phát triển Team ICO SCE Japan Studio
Nhà phát hành Sony Computer Entertainment Sony Computer Entertainment America Sony Computer Entertainment Europe
với... ▾
Nhà phân phối SoftClub
Phát triển thêm Bluepoint Games
Cổng Bluepoint Games
Phát hành 8 tháng hai 2018 7 tháng hai 2018 7 tháng hai 2018
tất cả phiên bản ▾
6 tháng hai 2018 28 tháng chín 2011 27 tháng chín 2011 22 tháng chín 2011 Tháng hai 2006 16 tháng hai 2006 27 tháng mười 2005 18 tháng mười 2005
Trang web Trang sản phẩm
PlayStation Store product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
30 người 76% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập