Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
66 người 82% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Các yếu tố chơi trò chơi Tàng hình
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập