Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Persona 4: The Golden ペルソナ4 ザ・ゴールデン Persona 4 Golden
Nhà phát triển Atlus
Nhà phát hành Atlus Index Digital Media NIS America
với... ▾
Phát hành 13 tháng sáu 2020 8 tháng tư 2014 22 tháng hai 2013
tất cả phiên bản ▾
20 tháng mười một 2012 14 tháng sáu 2012 13 tháng ba 2009 9 tháng mười hai 2008 31 tháng mười 2008 10 tháng bảy 2008
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập