Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Sid Meier's Civilization 6. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Firaxis Games
Nhà phát hành 2K Games
Phát hành 8 tháng hai 2018
Trang web Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
10 người 58% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
4 X
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập