Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
91 người 69% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
4 X
Tương thích iPad
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập