Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sid Meier’s Civilization VI [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Firaxis Games
Nhà phát hành 2K Games Aspyr Media
Nhà phân phối SoftClub
Cổng Aspyr Media
Phát hành 22 tháng mười một 2019 22 tháng mười một 2019 16 tháng mười một 2018
tất cả phiên bản ▾
16 tháng mười một 2018 21 tháng mười hai 2017 24 tháng mười 2016 21 tháng mười 2016 21 tháng mười 2016
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Epic Games Store product page

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
4 X
Tương thích iPadOS
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập