Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển MPS Labs
Nhà phát hành MicroProse Software
Phát hành Tháng mười hai 1993 1991 1991
tất cả phiên bản ▾
6 tháng mười hai 1991 1990 1990

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Thời gian thực
Phương tiện Xe lửa
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập