Một bản mở rộng cho Sims 4, The. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sims 4: В университете, The
Nhà phát triển Maxis
Nhà phát hành Electronic Arts
Phát hành 17 tháng mười hai 2019 15 tháng mười một 2019
Trang web Trang sản phẩm Origin

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập