Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Sims 4, The. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thể loại và bộ mô tả

Sự sống nhân tạo
Quản lý
Chiến lược
Chúa tể sim
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Quyền lợi thêm
Kỹ năng
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập