Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Sims 4, The. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sims 4: Star Wars - Путешествие на Батуу, The
Nhà phát triển Maxis
Nhà phát hành Electronic Arts
Đang phát triển 2020
Phát hành 8 tháng chín 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Sự sống nhân tạo
Quản lý
Chiến lược
Chúa tể sim
Vũ trụ hư cấu Chiến tranh Vì sao
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Quyền lợi thêm
Kỹ năng
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập