Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Sims 4, The. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sims 4: Star Wars - Путешествие на Батуу, The
Nhà phát triển Maxis
Nhà phát hành Electronic Arts
Phát hành 8 tháng chín 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập