Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Maxis
Nhà phát hành Electronic Arts
Nhà phân phối SoftClub
Đồ họa bổ sung EA Shanghai Ladyluck Digital Media Massive Black
với... ▾
Sản xuất âm thanh BitFlip Games
Kiểm tra nguồn đến EA Romania
Phát hành 17 tháng mười một 2017 17 tháng hai 2015 5 tháng chín 2014
tất cả phiên bản ▾
4 tháng chín 2014 4 tháng chín 2014 2 tháng chín 2014 2 tháng chín 2014
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
81 người 59% Full list
81% 19

Thể loại và bộ mô tả

Sự sống nhân tạo
Quản lý
Chiến lược
Chúa tể sim
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Quyền lợi thêm
Kỹ năng
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập