Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Frogwares
Nhà phát hành Bigben Interactive Frogwares
Nhà phân phối Buka Entertainment
Phát hành 12 tháng chín 2019 12 tháng chín 2019 27 tháng sáu 2019
tất cả phiên bản ▾
27 tháng sáu 2019 27 tháng sáu 2019 27 tháng sáu 2019 25 tháng sáu 2019
Trang web Trang sản phẩm
Chính thức
Nintendo eShop product page
tất cả trang web (7) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập