Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
35 người 54% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập