Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sniper Elite III [Tiêu đề cách điệu] Sniper Elite III Ultimate Edition [Tiêu đề cách điệu] Sniper Elite 3: Ultimate Edition
Nhà phát triển Rebellion Developments
Nhà phát hành 505 Games Buka Entertainment Rebellion Developments
Bản địa hoá Buka Entertainment
Phát hành 1 tháng mười 2019 1 tháng mười 2019 1 tháng bảy 2014
tất cả phiên bản ▾
1 tháng bảy 2014 27 tháng sáu 2014 27 tháng sáu 2014 27 tháng sáu 2014 26 tháng sáu 2014
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Xbox Marketplace product page
tất cả trang web (5) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Các yếu tố chơi trò chơi Tàng hình
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập