Games recently released or coming soon
đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Bản phát hành của 2 tuần tiếp theo
29 tháng năm 2018 Agony
6 tháng sáu 2018 Antigraviator
7 tháng sáu 2018 Banner Saga 2, The
8 tháng sáu 2018 Birthdays the Beginning
5 tháng sáu 2018 Birthdays the Beginning
5 tháng sáu 2018 BlazBlue: Cross Tag Battle
31 tháng năm 2018 BlazBlue: Cross Tag Battle
31 tháng năm 2018 Cultist Simulator
29 tháng năm 2018 Die for Valhalla!
31 tháng năm 2018 Downward Spiral: Horus Station
5 tháng sáu 2018 Elder Scrolls Online: Summerset, The Một mở rộng cho Elder Scrolls Online, The
1 tháng sáu 2018 Fallen Legion+ Một biên soạn các trò chơi video
29 tháng năm 2018 Fallen Legion+ Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng sáu 2018 Far Cry 5: Hours of Darkness Một mở rộng cho Far Cry 5
7 tháng sáu 2018 Fate/Extella Link
7 tháng sáu 2018 Flashback: The Quest for Identity
1 tháng sáu 2018 Football, Tactics & Glory
31 tháng năm 2018 Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins
29 tháng năm 2018 Harvest Moon: Light of Hope
29 tháng năm 2018 Legend of Kay Anniversary
31 tháng năm 2018 Might & Magic: Elemental Guardians
29 tháng năm 2018 Moonlighter
7 tháng sáu 2018 MotoGP 18
5 tháng sáu 2018 Onrush
31 tháng năm 2018 Overload
29 tháng năm 2018 Owlboy
29 tháng năm 2018 R.B.I. Baseball 18
30 tháng năm 2018 Russian Fishing 4
29 tháng năm 2018 Sega Genesis Classics
5 tháng sáu 2018 Shaq Fu: A Legend Reborn
30 tháng năm 2018 Shift Quantum
31 tháng năm 2018 Smoke and Sacrifice
29 tháng năm 2018 Street Fighter 30th Anniversary Collection
8 tháng sáu 2018 Sushi Striker: The Way of Sushido
5 tháng sáu 2018 Vampyr
5 tháng sáu 2018 Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr
31 tháng năm 2018 West of Loathing
29 tháng năm 2018 Yoku's Island Express
Bản phát hành gần đây
23 tháng mười hai 2009 0 Day Attack on Earth
16 tháng mười 2012 007 Legends
7 tháng mười hai 2012 007 Legends
5 tháng mười một 2012 007 Legends
19 tháng mười 2012 007 Legends
11 tháng mười hai 2012 007 Legends
2 tháng mười một 2012 007 Legends
21 tháng sáu 2004 007: NightFire
6 tháng mười hai 2002 007: NightFire
28 tháng mười một 2002 007: NightFire
29 tháng mười một 2002 007: NightFire
18 tháng mười một 2002 007: NightFire
30 tháng một 2003 007: NightFire
28 tháng ba 2003 007: NightFire
18 tháng ba 2003 007: NightFire
24 tháng ba 2009 007: Quantum of Solace
20 tháng mười một 2008 007: Quantum of Solace
31 tháng mười 2008 007: Quantum of Solace
27 tháng mười một 2008 007: Quantum of Solace
4 tháng mười một 2008 007: Quantum of Solace
11 tháng mười một 2009 0D Beat Drop
28 tháng năm 2015 0RBITALIS
2 tháng tư 2011 1... 2... 3... KICK IT! (Drop That Beat Like an Ugly Baby)
3 tháng ba 2017 1-2-Switch
1 tháng sáu 2009 1 vs. 100 Live
5 tháng ba 2013 10 Frame Bowling
27 tháng tám 2010 10 Minute Solution
29 tháng sáu 2010 10 Minute Solution
5 tháng ba 2014 10 Second Ninja
5 tháng bảy 2014 10 Second Rule
11 tháng sáu 2014 10 Second Rule
10 tháng chín 2013 100% Orange Juice
16 tháng năm 2014 100% Orange Juice
12 tháng sáu 2011 100 Rogues
3 tháng năm 2010 100 Rogues
14 tháng tám 2013 100 Rogues
23 tháng mười một 2009 100 Years' War
22 tháng hai 2012 1000 Amps
27 tháng bảy 2014 1000 Doors: The Quiz
18 tháng bảy 2014 1000 Doors: The Quiz
7 tháng sáu 2011 1000 Heroz
19 tháng mười 2011 1000 Tiny Claws
25 tháng bảy 2012 10000000
14 tháng ba 2013 10000000
15 tháng một 2013 10000000
13 tháng mười 2011 1001 BlockBusters
8 tháng ba 2012 1001 BlockBusters
2 tháng mười một 2012 1001 Crosswords
3 tháng năm 2010 1001 Crystal Mazes Collection
26 tháng tám 2011 1001 Touch Games
18 tháng mười 2011 1001 Touch Games
10 tháng mười 2016 100ft Robot Golf
6 tháng sáu 2008 101 Bunny Pets
13 tháng ba 2013 101 DinoPets 3D
10 tháng một 2013 101 DinoPets 3D
20 tháng sáu 2013 101 DinoPets 3D
10 tháng bảy 2009 101 Dolphin Pets
26 tháng năm 2009 101 Dolphin Pets
21 tháng tư 2009 101-in-1 Explosive Megamix
13 tháng mười 2011 101-in-1 Explosive Megamix
22 tháng chín 2011 101-in-1 Explosive Megamix
28 tháng mười một 2008 101-in-1 Explosive Megamix
28 tháng một 2010 101-in-1 Games
22 tháng chín 2010 101-in-1 Megamix
27 tháng mười 2009 101-in-1 Party Megamix
30 tháng mười 2009 101-in-1 Party Megamix
7 tháng chín 2010 101-In-1 Sports Megamix
22 tháng mười 2010 101-In-1 Sports Megamix
19 tháng mười một 2010 101-in-1 Sports Party Megamix
11 tháng một 2011 101-in-1 Sports Party Megamix
2008 101 Kitty Pets
15 tháng ba 2010 101 MiniGolf World
17 tháng mười 2013 101 Penguin Pets
26 tháng năm 2009 101 Penguin Pets
23 tháng tư 2014 101 Penguin Pets
19 tháng mười hai 2013 101 Penguin Pets
12 tháng một 2012 101 Pinball World
9 tháng tám 2012 101 Pinball World
24 tháng bảy 2014 101 Pony Pets 3D
22 tháng tư 2015 101 Pony Pets 3D
20 tháng mười một 2014 101 Pony Pets 3D
5 tháng bảy 2010 101 Shark Pets
26 tháng năm 2009 101 Shark Pets
18 tháng ba 2016 101 Ways to Die
15 tháng bảy 2014 1100AD: Domination
5 tháng mười hai 2017 111th Soul, The
20 tháng mười một 2001 1193 Anno Domini: Merchants and Crusaders
6 tháng hai 2003 1193 Anno Domini: Merchants and Crusaders
8 tháng ba 2012 11th Hour: The Sequel to The 7th Guest, The
9 tháng tám 1997 11th Hour: The Sequel to The 7th Guest, The
13 tháng mười hai 1995 11th Hour: The Sequel to The 7th Guest, The
Tháng mười hai 1995 11th Hour: The Sequel to The 7th Guest, The
14 tháng mười hai 2011 11x11
20 tháng mười một 2015 12 Is Better Than 6
6 tháng mười hai 2017 12 Is Better Than 6: The Apostles Một mở rộng cho 12 Is Better Than 6
14 tháng tư 2014 12 Labours of Hercules
23 tháng ba 2015 12 Labours of Hercules
4 tháng mười hai 2013 12 Labours of Hercules
23 tháng tư 2014 12 Labours of Hercules
3 tháng sáu 2014 12 Labours of Hercules

Đăng nhập