Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm South Park: Палка Истины
Nhà phát triển Obsidian Entertainment South Park Digital Studios
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment
Nhà phân phối Noviy Disk
Phát triển thêm Heavy Iron Studios Magic Pixel Games
Phát hành 25 tháng chín 2018 13 tháng hai 2018 13 tháng hai 2018
tất cả phiên bản ▾
7 tháng ba 2014 6 tháng ba 2014 4 tháng ba 2014
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
tất cả trang web (6) ▾

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
269 người 82% Full list
84% 45

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi QTE
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập