Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Spintires. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thể loại và bộ mô tả

Lái xe
Mô phỏng
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Phương tiện Xe ô tô
Xe tải
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập