Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Spintires: MudRunner. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Tác phẩm nghệ thuật2


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Lái xe
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe ô tô
Xe tải
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập