Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Spintires: The Original Game [Post-release title]
Nhà phát triển Oovee Game Studios
Nhà phát hành IMGN.PRO Oovee Game Studios Noviy Disk
Nhà phân phối Noviy Disk
Phát hành 6 tháng ba 2015 16 tháng sáu 2014 13 tháng sáu 2014
tất cả phiên bản ▾
13 tháng sáu 2014 12 tháng sáu 2014
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
tất cả trang web (7) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Lái xe
Mô phỏng
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Phương tiện Xe ô tô
Xe tải
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập