Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
75 người 66% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Slasher
Vũ trụ hư cấu Chiến tranh Vì sao
Các yếu tố chơi trò chơi QTE
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập