Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển ConcernedApe
Nhà phát hành Chucklefish
Cổng Sickhead Games The Secret Police
Đang phát triển 2019
Bị hủy bỏ 2016
Phát hành 24 tháng mười 2018 24 tháng năm 2018 22 tháng năm 2018
tất cả phiên bản ▾
14 tháng hai 2018 11 tháng một 2018 5 tháng mười 2017 5 tháng mười 2017 14 tháng mười hai 2016 14 tháng mười hai 2016 13 tháng mười hai 2016 30 tháng bảy 2016 26 tháng hai 2016
Trang web Trang Facebook chính thức
Trang sản phẩm Steam
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Phong cách sống
RPG
Tương thích iPadOS
Linux
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập