Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm SteamWorld Dig: A Fistful of Dirt
Nhà phát triển Image & Form International
Nhà phát hành Image & Form International Oizumi Amuzio
Phát hành 1 tháng hai 2018 4 tháng sáu 2015 17 tháng mười hai 2014
tất cả phiên bản ▾
28 tháng tám 2014 19 tháng ba 2014 18 tháng ba 2014 5 tháng mười hai 2013 20 tháng mười một 2013 8 tháng tám 2013 8 tháng tám 2013 8 tháng tám 2013
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
25 người 67% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Cuộc phiêu lưu trên cạn
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập