Một bản mở rộng cho Stellaris. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến lược lớn
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Khoa học viễn tưởng không gian
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập