Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển No Code
Nhà phát hành Devolver Digital
Phát hành 27 tháng mười 2020 27 tháng mười 2020 16 tháng một 2020
tất cả phiên bản ▾
16 tháng một 2020 27 tháng hai 2017
Trang web Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập