Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Brain Seal
Nhà phát hành Brain Seal
Phát hành 26 tháng hai 2020 27 tháng mười một 2019 27 tháng mười một 2019
tất cả phiên bản ▾
27 tháng mười một 2019 26 tháng mười một 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Tương thích iPadOS
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập