Ảnh chụp màn hình45

đã lọc
tất cả

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm John Woo Presents Stranglehold [Tiêu đề thay thế]
Nhà phát triển Midway Studios Chicago
Nhà phát hành Midway Games Noviy Disk
Bản địa hoá Noviy Disk
Phát hành 30 tháng mười một 2007 29 tháng mười 2007 27 tháng chín 2007
tất cả phiên bản ▾
18 tháng chín 2007 14 tháng chín 2007 7 tháng chín 2007
Trang web Trang sản phẩm GOG

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Các yếu tố chơi trò chơi Phim quay chậm
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Tiểu thuyết trinh thám
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập