Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
12 người 53% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập