Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Strikers 1945 II [Tiêu đề cách điệu] Strikers 1945
Nhà phát triển Psikyo
Nhà phát hành Psikyo Agetec Midas Interactive Entertainment
với... ▾
Cổng Kuusoukagaku Mobirix
Phát hành 25 tháng một 2018 19 tháng mười một 2014 18 tháng chín 2014
tất cả phiên bản ▾
28 tháng tám 2012 10 tháng tám 2011 2002 27 tháng ba 2001 22 tháng mười 1998
Trang web Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm App Store

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Quan điểm và phong trào Thẳng đứng
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập