Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
62 người 78% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Thăm dò
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Chỗ thử
Sự tồn tại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
VR support HTC Vive
Oculus Rift
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập