Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
12 người 87% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Thăm dò
RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Chỗ thử
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
VR support HTC Vive
Oculus Rift
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập