Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Chibig
Nhà phát hành Chibig
Đang phát triển 2020
Phát hành 16 tháng sáu 2020 16 tháng sáu 2020 16 tháng sáu 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Thăm dò
Phong cách sống
Quản lý
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập