Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Logic
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập