Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Super Crossfire HD
Nhà phát triển Radiangames
Nhà phát hành Chillingo
Phát hành 5 tháng một 2012 12 tháng mười 2011

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Tương thích iPadOS
Đăng nhập