Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Nintendo EPD
Nhà phát hành Nintendo
Phát triển thêm 1-Up Studio iQue
Phát hành 18 tháng chín 2020 18 tháng chín 2020 18 tháng chín 2020

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Nhân vật hư cấu Mario
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập