Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm スーパーロボット大戦X 超級機器人大戰X
Nhà phát triển B.B. Studio
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment
Phát hành 10 tháng một 2020 10 tháng một 2020 26 tháng tư 2018
tất cả phiên bản ▾
29 tháng ba 2018
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Mecha
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập