Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến lược lớn
Sự kiện lịch sử Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Lịch sử hiện đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập