Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm シンフォニック=レイン
Nhà phát triển Kogado Studio
Nhà phát hành Kogado Studio T-Time Technology Degica
Phát hành 13 tháng mười hai 2018 15 tháng sáu 2017 18 tháng chín 2007
tất cả phiên bản ▾
25 tháng năm 2005 11 tháng mười một 2004 11 tháng mười một 2004 26 tháng ba 2004
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Tiểu thuyết tương tác
Tiểu thuyết hình ảnh
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Đăng nhập