Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
35 người 65% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập