Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Tales of Laputa [Tiêu đề đang làm việc]
Nhà phát triển NGames
Nhà phát hành NGames
Phát hành 2014
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tính năng trò chơi Nhiều người cùng chơi 1 loạt
Chỉ trực tuyến
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập