Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm テイルズ オブ ヴェスペリア リマスター
Nhà phát triển Bandai Namco Studios
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Bandai Namco Entertainment America Bandai Namco Entertainment Europe
Nhà phân phối SoftClub
Phát triển thêm QLOC
Cổng QLOC
Phát hành 11 tháng một 2019 11 tháng một 2019 11 tháng một 2019
tất cả phiên bản ▾
11 tháng một 2019 11 tháng một 2019
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập