Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Magic Pockets
Nhà phát hành Activision
Phát hành 25 tháng mười 2013 23 tháng mười 2013 22 tháng mười 2013
Bị hủy bỏ

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập