Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Tekken 7. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Tài sản khuyến mại2

Xem thêm


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập